Patarimai

Kaip atrakinti apsaugotą Excel dokumentą


Negalite redaguoti Excel dokumento, kurį apsaugojote jau pamirštu slaptažodžiu?
Ne bėda – Excel apsaugą nesunku apeiti. Žemiau pateikiame trumpą instrukciją, kaip tai padaryti.

Instrukcija

Atidarykite dokumentą, spauskite ALT+F11. Atsidarys Visual Basic aplinka.
Spustelkite ant “This workbook” ir dešiniame lange įrašykite kodą:

Sub Pass()
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
    ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
        MsgBox “Slaptazodis ” & Chr(i) & Chr(j) & _
            Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
            Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
         Exit Sub
    End If
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub

Nuveskite kursorių ant pirmosios įrašyti kodo eilutės “Sub Pass()” ir spustelkite įkonėlę “Run”:

Luktelkite, atsidariusioje lentelėje jums bus parodytas naujas slaptažodis, kuris tiks atrakinti užrakintus Excel dokumento lapus.